Oferta

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Stosowne doświadczenie, posiadane uprawnienia i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam bez przeszkód realizować różnego typu projekty związane z instalacjami wewnętrznymi, sieciami zewnętrznymi jak i przyłączami. Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych (w szczególności instalacje sanitarne) dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych takich jak budynki: jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej.
Do współpracy zapraszamy szczególnie inwestorów indywidualnych, przedsiębiorstwa, jednostki publiczne oraz wykonawców inwestycji.

Oferowany zakres współpracy to między innymi:
    - Instalacje sanitarne:
        - projektowanie instalacji gazowych
        - projektowanie instalacji wodociągowych
        - projektowanie instalacji kanalizacyjnych
        - projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
        - projektowanie instalacji wentylacyjnych
    - Sieci i przyłącza:
        - sieci i przyłącza gazowe
        - sieci i przyłącza wodociągowe
        - sieci i przyłącza kanalizacyjne
        - sieci i przyłącza ciepłownicze
    - Inne:
        - projektowanie kotłowni gazowych i olejowych
        - doradztwo w doborze kotłów gazowych i olejowych
        - nadzory branży sanitarnej (insp. Nadzoru, kierownik budowy)